Sardinie

Tento slunný ostrov středozemního moře láká své návštěvníky písčitými plážemi, nedotčenou přírodou i svéráznou kulturou.

Druhý největší ostrov Itálie Sardinie (téměř 24 kilometrů čtverečních) se nachází západně od břehů Itálie, jižně od ostrova Korsika. Celkový počet obyvatel překračuje jeden a půl milionu lidí.

Život na Sardinii byl ještě donedávna nedotčený moderními stroji i myšlením. Dnes však lze na původní Sardinský život narazit snad už jen ve vnitrozemí ostrova, všude jinde se totiž rozmohl turistický byznys. Dál od turistů a pláží žijí pastevci, kteří se příliš nezajímají o moderní techniky a jejich život plyne pomaleji než ten náš. I kultura je tu jiná než na zbytku ostrova.

Na okrajích ostrova žijí boháči nebo místní, kteří se živí turismem a starají se tu o návštěvníky ostrova Sardinie. Lákadlem tu pro turisty je i tradiční výroba ovčích, kozích i kravích sýrů. Typickým sýrem Sardinie je Pecorino Sardo, ovčí, dva měsíce zrající sýr. Dále není bez zajímavosti, že téměř všechen korek, který produkuje Itálie, pochází právě ze Sardinie.

Úředním jazykem je na Sardinii samozřejmě italština, kromě italštiny je zde od roku 2006 druhým úředním jazykem sardinština, neboť jí používá téměř 80 % obyvatel.

Historie ostrova

Prvními obyvateli Sardinie byli lidé indoevropského původu zvaní Sardové. V 6. tisíciletí př. n. l. zavítali do severní Sardinie obyvatelé sousedního ostrova Korsika, později začali proudit i do vnitrozemí, byli to zemědělci a pastevci. Archeologové na ostrově nalezli také keramiku z neolitu a měděné a bronzové ozdoby ze třetího tisíciletí př. n. l. Pozdější doba mladšího neolitu přinesla menhiry a sošky bohyní.

Ve 2. tisíciletí př. n. l. se na Sardinii objevují noví obyvatelé, kterým se říká Nuragové. Během dalšího období ostrov osidlovaly různorodé skupiny lidí, kteří mezi sebou často nedokázaly udržet mír. Na obranu vesnic se proto budovaly strážní věže, které bránily jejich obyvatele. Těchto věží se tu dochovalo neuvěřitelné množství. V 1. tisíciletí, kdy se již rozvinul námořní obchod, na Sardinii zavítali Féničané a začali tu stavět své osady. K dobytí ostrova jim pomáhali Kartaginci, kteří se tu usadili až do první Punské války.

Ve 3. století př. n. l. je Sardinie připojena k Římské říši. Po jejím rozpadu se Sardinie vymaňuje ze všech nadvlád a tvoří několik vlastních celkem demokratizovaných království, jejichž sjednocení proběhlo až ve 13. století. Konstituční monarchie, která se tu dlouhou dobu držela, je však zničena Aragonskými králi, kteří zde zavedli feudalismus. Při sjednocování Itálie se Sardinie připojuje k Italskému království.

Během 20. století sužuje Sardinii malárie, kterou se nakonec podaří přemoci. Konečně se zde může začít rozvíjet turismus. Dnes na Sardinii přijede více jak 10 milionů návštěvníků ročně.

Památky a turistické atrakce ostrova

Největší atrakcí ostrova Sardinie je bezpochyby její bujná příroda, která potěší nejednoho nadšence pěší turistiky. Zvláště vnitrozemí ostrova je úchvatné díky nedotčenosti místní krajiny, na pobřeží se zase setkáte s mohutnými útesy.

Nejkrásnější rozhled se návštěvníkům samozřejmě naskytne z nejvýše položeného vrcholu na Sardinii, kterým je hora Punta La Marmora, jejíž výška dosahuje téměř dvou kilometrů. Naleznete ji v místním národním parku. Nadšení z návštěvy tohoto místa mohou být i geologové, neboť se toto pohoří řadí k těm nejstarším v Evropě.

Krásná příroda obestírá i nejdelší řeku ostrova Sardinie Tirso, jejíž pramen vyvěrá na náhorní plošině Buddusó. Stavby Nuraghe, které vznikaly na ostrově již během 4. tisíciletí př. n. l., se zde zachovali v poměrně vysokém počtu (cca 8000 kusů). Tyto věže a pevnosti tu postavili tehdejší obyvatelé na obranu mezi sebou. Strážní věž tehdy nechyběla u žádné vesnice. Nejvyšší z nich měří až 20 metrů. Fascinující je, že kámen, je tu jediným materiálem, který byl na stavbu těch to obranných věží použit.

Mezi další přírodní zajímavosti patří Neptunova jeskyně (neboli Grotta di Neptuno). Zážitkem je jen sestoupení do této jeskyně, jejíž vchod leží jen kousek nad hladinou moře, neboť k ní vedou schody vytesané ve skále. Je ovšem také možné nastoupit na výletní loď v blízkém městečku Alghero a přiblížit se k jeskyni o moře. V jeskyni se ukrývá dlouhé solné jezero a mnoho krápníků, které se tu vytvářely celá staletí.

V blízkosti Neptunovy jeskyně se nachází obrovský podmořský jeskyní komplex Nereo (neboli Grotta di Nereo). Tato jeskyně je rájem potápěčů, kteří dovnitř mohou vplout tunely z červeného korálu.

Města ostrova

Ostrov se dělí na čtyři regiony, jejichž hlavními městy jsou Sassari, Nuoro, Oristano a Cagliari.

Hlavním městem ostrova Sardinie je město Cagliari. I zde se nachází několik zajímavostí, které stojí za to spatřit. Je to například místní botanická zahrada, historická část města zvaná Castello, která je mohutně opevněná, jako by se jednalo o hrad. Místní katedrála pochází z 20. století a její provedení velmi připomíná starší Dóm v Pise. O historii celé Sardinie se můžete dozvědět více v Národním muzeu v Cagliari, které se pyšní mnoha významnými archeologickými nálezy, které byly na Sardinii uskutečněny.

Pozoruhodné je i město Alghero, které se nachází v blízkosti Neptunovy jeskyně. Turisty sem láká sněhobílá pláž, i španělsko-katalánské historické centrum města. Chvíli klidu si návštěvníci mohou dopřát při procházce po masivních pevnostních baštách. V Sassari zaujme románský kostel postavený z černého a bílého kamene.

Náhodné fotky z cest po Itálii

Itálie_62
Řím_7
Milán_4
Itálie_70