Řím

Italské město Řím a jeho historie Město Řím, které je hlavním městem Itálie, má velmi bohatou historii. Možná i proto je turisticky velmi oblíbeným letoviskem. Mnoho nejvýznamnějších památek Itálie se nachází právě zde.

Řím leží v západní části střední Itálie na tzv. „sedmi pahorcích“ v blízkosti řeky Tibery (neboli Tevere), jenž je třetí největší řekou této země, pouhých 27 kilometrů od pobřeží Tyrhénského moře.

Řím je se svou rozlohou 1500 kilometrů čtverečních největším městem Itálie, žijí zde téměř tři miliony obyvatel. Vatikán, který je samostatným státem, je součástí města Řím.

Nachází se zde mezinárodní centrum obchodu, módy i filmové tvorby. Město je celosvětově významné i díky místnímu leteckému uzlu. Sídlí zde také mnoho světově uznávaných institucí, jako např. Papežská univerzita, Národní i Vatikánská knihovna nebo Goethův institut.

Již v minulosti byl Řím důležitým městem, po dlouhá staletí byl středem Evropy, metropolí Římské říše i symbolem moci papeže.

Historie Říma

Italské město Řím K založení města Řím (neboli Roma) se vztahuje legenda o bratrech Romulovi a Removi, kteří neměli matku, a odkojila je vlčice. Bratři měli společně založit Řím roku 753 př. n. l. (Od tohoto roku se také počítá římský kalendář.) „Roma“ by tedy znamenalo „Město Romulovo“. Historici se však domnívají, že město vzniklo propojením několika etruských osad nacházejících se v 8. století př. n. l. na území dnešního Říma. Název může být podle nich odvozen i z etruského slova Ruma.

Na konci 6. století př. n. l. Etrusky vyhnali Římané, kteří svou moc rozšířili během pár století na téměř celý Apeninský poloostrov. Římská říše poté dále expandovala do severní části Afriky, Španělska i Řecka. O rozvoj města se mimojiné zasloužil i císař Augustus, během jehož vlády vznikají významné budovy, cirky, lázně i paláce. Materiálem těchto staveb je mramor.

Po pádu západořímské říše převzali moc nad městem papežové, kteří si zde vytvořili své sídlo. V Římě sídlí papež dodnes a jediným obdobím, kdy tomu bylo jinak, je 14. století, kdy sídlem papežů byla Francie (tzv. Avignonské zajetí). Ve městě se také nachází mnoho významných renesančních i barokních staveb vystavěných na popud papežů.

Po sjednocení Itálie, které probíhalo během 19. století, se Řím stal hlavním městem nově vzniklé Italské republiky. K odtržení Vatikánu od Italské republiky došlo za fašistického vůdce Mussoliniho ve 30. letech 20. století. V roce 1960 město pořádalo 17. olympijské hry. Historické centrum města Řím spolu s Vatikánem patří na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Památky a turistické atrakce v Římě

Dovolená v itelském hlavním městě Řím Mezi symboly města Říma patří zajisté antické Koloseum. Toto největší antické divadlo pochází z 80. let 1. století. Římské Koloseum se začalo stavět za císaře Vespasiana, dokončeno pak bylo za císaře Tita. Koloseum je kruhová stavba, která sloužila hlavně k mytologickým hrám, gladiátorským zápasům, zápasům s šelmami či dokonce k inscenovaným námořním bitvám, neboť koloseum bylo napojeno přes podzemní kanály k řece Tibeře. Svůj název dostalo Koloseum podle kolosální sochy císaře Nerona, která měří téměř 36 metrů. Toto antické divadlo mělo pojmout až 50 tisíc diváků. Gladiátorské zápasy zde byly zrušeny až na počátku 5. století. Během středověku byla část zdi rozebrána místním obyvatelstvem na stavbu domů, Koloseum je však stále úchvatnou ukázkou římské architektury.

Forum Romanum je další z významných antických památek Říma. Dříve než bylo postaveno, rozkládala se mezi pahorky Palatinem, Kapitolem a Esquilinem bažina, avšak pomocí kanalizace byla voda odvedena do Tiberu. Na Foru Romanu pronášeli projevy římští císaři, nacházeli se tu reprezentační budovy i kolosální sochy. Materiálem tu byl mramor. Kromě vyznavačů římské kultury zde našli své útočiště i první křesťané. Úpadek zde nastal v 6. století, kdy se zde pásl dobytek a budovy byly rozebírány podobně jako Koloseum.

Kapitol, nejnižší ze sedmi římských pahorků, byl i je velmi významnou částí Říma. Na tomto místě se nachází mnoho nejrůznějších památek, mezi které patří například renesanční schodiště a muzeum od italského umělce Michelangela. Nejvýznamnější sochařské památky se nachází v budově Musea Nuova, najdete zde i Venuši Kapitolskou, sousoší Amor a Psýché, sochu Opilý Faun a mnohé další. Na Kapitolu se nachází i další symbol Říma, kapitolská vlčice, socha z 5. stol. př. n. l. Románsko-gotický kostel Santa Maria in Aracoeli patří k nejkrásnějším římským kostelům. Jeho chloubou je pozlacený strop, podlaha ze 13. století i dřevoryt malého Ježíška.

Nejkrásnější ukázkou barokního sochařství je zajisté Fontana di Trevi, další ze symbolů Říma. Mramorové sousoší znázorňuje boha moří v povozu z mušle tažené mořskými koníky. Mezi umělce, kteří se na budování této fontány podíleli, patří Niccola Salvi i Bernini.

Italské město Řím Úchvatnost Španělských schodů povětšinu času kazí davy lidí, i tak však jistě stojí za to je vidět. Ne nadarmo jsou totiž častou kulisou pro nejprestižnější módní přehlídky i filmy natočené v Římě. Pod Španělskými schody leží fontána La Barcaccia ze 17. století od umělce Berniniho, kostel Trinita dei Monti i Sallustiánský obelisk.

Cirkus Maximus, který byl postaven v antických časech pro koňské dostihy, dnes hostí koncerty světových hvězd. V jeho blízkosti leží Teatro Marcello, divadlo postavené za vlády císařů Caesara a Augusta.

Na náměstí Piazza Venezia se nachází goticko-renesanční palác i bývalá rezidence fašistického vůdce Benita Mussoloniho. Největším památníkem v Itálii je Památník Viktora Emanuela II. Tato stavba vznikla za novoklasicismu a symbolizuje sjednocení Itálie. Součástí památníku je mimo jiné jezdecká socha Viktora Emanuela II. Trajánův sloup pochází z roku 130, kdy byl postaven na oslavu válečných tažení císaře Trajána. Dnes stojí na vrcholu sloupu místo sochy císaře socha sv. Petra.

Pantheon pochází z roku 27 př. n. l., kdy byl postaven Marcusem Agripou. Jeho zvláštností je, že není obdélníkový, jako většina antických chámů, ale jeho půdorys je kruhový (kromě vstupní části, která však byla ke stavbě připojena později). Světlo do Pantheonu přichází pouze kruhovým průzorem v kopuly, která má průměr přibližně 9 metrů. Voda, která tudy při dešti nateče je ihned odváděna do kanalizace.

Trojlodní bazilika San Pietro in Vincoli byla postavena v 5.století. Lákadlem pro návštěvníky je zde obrovská sochy Mojžíše od nadaného umělce Michelangela, která stojí na náhrobku Julia II. Na stěnách této stavby se nachází obrazy všech dosud zvolených papežů.

Andělský hrad neboli Castel Sant'Angelo pochází z 1. století, kdy se císař Hadrián rozhodl nechat si postavit vlastní mauzoleum.

Mnoho turistických zajímavostí se nachází také ve Vatikánu, který je centrem katolické církve. Nachází se zde Náměstí svatého Petra, Svatopetrský chrám i Sixtínská kaple. Možnost utvářet místní budovy měli umělci jako Bramante, Rafael Santi, Bernini nebo Michelangelo. Mezi nejkrásnější prvky Svatopetrského chrámu patří Svatopetrská pieta od Michelangela, která je před doteky návštěvníky uschována za neprůstřelným sklem. Další část Michelangelova díla se nachází v Sixtínské kapli.

Okolí

V blízkosti Města Říma se nachází archeologický areál Ostia Antica nebo sopečné vrchy v oblasti Castelli Romani. Oblíbená je i návštěva Tivoli, kde leží Hadriánova vila.

Náhodné fotky z cest po Itálii

Itálie_50
Itálie_61
Itálie_39
Řím_12