Ostrov Sicílie

Ostrov Sicílie, známý také jako „Ostrov slunce“, není ekonomicky příliš vyspělý. Jeho ekonomickou situaci vylepšuje turismus, neboť svým návštěvníkům má mnoho co nabídnout. Je zde nedotčená příroda, krásné azurové moře a historické pozůstatky po nejrůznějších kulturách, které na ostrově kdy žily.

Sicílie svou rozlohou blížící se k 26 000 km2 předčí Sardinii a je tedy největším ostrovem Itálie vůbec. Nachází se u jižního pobřeží Itálie a je zde znát subtropické podnebí.

Etna, dosud činná sopka, která leží na ostrově, je symbolem ostrova. Mohou jím být ještě citrony, neboť právě citroníkům se na ostrově daří neobvykle dobře.

Ostrov Sicílie, kde žije bezmála 5 milionů obyvatel, je spravována městem Palermem.

Ostrov byl obydlen již za antických dob a dochované památky jsou důkazem toho, že se tehdy ostrovu dařilo velmi dobře.

Historie ostrova

Na ostrově se objevovali první lidé už v prehistorických dobách. Příchod Řeků na tato území se datuje do 8. století př. n. l., kdy tito osadníci obsadili jihovýchod, východ i severovýchod ostrova. Zhruba ve stejném období se na západě ostrova začali usazovat Punové z města Kartágo, ve vnitrozemí dál od pobřeží ostrova se vyskytovali Sikanové, Elymové a Sikulové. Je tedy vidět, že obyvatelstvo bylo již tehdy velmi rozmanité.

Na počátku 5. století př. n. l. se na ostrově rozmáhá diktatura v podobě tří tyranů, kteří získali politickou moc. Byli jimi Gelón, který vládl v Syrakusách, Hierón, který uplatňoval svou moc v Gele a Therón vládnoucí v Akragantu. Syrakusy později převyšují ostatní oblasti.

O Sicílii se zajímali také Římané, kteří se snažili ovládnou ostrov už během první punské války. Na počátku 3. století Římané úspěšně obléhají Syrakusy a po získání tohoto tehdejšího mocenského centra si přivlastňují také celý ostrov. Řím si vážil Sicílie jako důležitého zemědělského regionu.

V 5. století čelili obyvatelé ostrova Sicílie nájezdům krutých Germánů Vandalů. Později ostrov neunikl ani pozornosti Ostrogótů. Po rozpadu Římské říše, připadá Sicílie Východořímské říši a stává se tak součástí říše Byzantské.

O Sicílii měli zájem také Arabové, kteří si vydobývali moc na ostrově téměř celé 9. století. Jejich nadvláda nad Sicilskými obyvateli trvala až do 11. století, kdy je vystřídali Normané.

Fridrich II. z rodu Hohenštaufů se zasloužil o rozvoj Palerma a jiných významných měst. Dalšími vládci ostrova byl francouzský rod Anjou, kteří se však stali obětmi tzv. Sicilských nešpor a na konci 13. století byli obyvateli Sicílie vyhnáni. Na jejich místo nastupují aragonští králové, kteří spravují ostrov několik následujících staletí. Ničivé zemětřesení z konce 17. století zlikvidovalo téměř 54 Sicilských měst. Později tedy vznikaly celá nová města, převážně v Barokním stylu. Na počátku 18. století byla Sicílie podvolena savojské dynastii, která v Itálii vládla většímu území, jehož hlavním městem byla Neapol. Při sjednocování Itálie se Ostrov Sicílie stal její součástí.

Památky a turistické atrakce

Kromě klasických radovánek, které dovolená přináší, jako je opalování a koupání v moři, nabízí Sicília mnohem víc. Hornatá oblast plná bujné přírody potěší hlavně milovníky pěší turistiky. Místní horské masivy, které jsou i v nejparnějším létě pokryty vrstvou sněhu a ledu, jsou bezpochyby úchvatné. Kdo by se obával, že výstup nezvládne, a přesto by se chtěl zchladit, může se svést lanovkou.

Další geologickou zajímavostí je sopka Etna, která je nejvyšší činnou sopkou v Evropě. Sopka leží blízko u pobřeží a je vysoká téměř  tři a půl tisíce metrů.

Návštěvníci ostrova se ze Sicílie mohou také vydat na přilehlé ostrovy. Mezi ty nejznámější patří Liparské ostrovy (kde můžou turisté navštívit sopku Vulcano), Egadské ostrovy a ostrov Ustica.

Všechny historické památky se většinou objevují v blízkosti měst. Na západě od Syrakus se nachází jedno z prehistorických archeologických nalezišť. Jedná se o pohřebiště v Pantalice. Řecké památky tak naleznete například v Syrakusách, Agrigemtu, Selinuntu a Segestě. Významné jsou také tři normanské památky, které se na Sicílii nacházejí – chrámy v Monreále a Palermu a chrám v Cefalú.

Města ostrova

Mezi nejvýznamnější města Sicílie patří Palermo, Taormina, Syrakusy, Messina, Catania nebo město Agrigento.

Hlavní město Sicílie Palermo, leží v místech, kde v 8. století př. n. l. existovala fénická kolonie. Významnou památkou je zde gotický chrám z 15. století Santa Maria della Catena. Půvabné palermské ulice skrývají trh Vucciria, kde lze nakoupit zeleninu, ovoce i čerstvé ryby. Blízké údolí zvané Zlatá mušle neboli Conca d´Oro také jistě stojí za prohlídku.

Město Taormina, které je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je turisty velmi oblíbené. Město leží na hoře Monte Tauro. Taormina je původem řecké město, nechybí zde tak ani přírodní amfiteátr ze 3. století př. n. l., na jehož nynější podobě se však podepsali také Římané. Středověká část města se nachází na vrcholu hory Tauro, kde stojí mohutný hrad.

Město Syrakusy je významné svými lázněmi a archeologickými nalezišti. Na ostrově Ortygia, který je součástí města, si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout jedny z nejvýznamnějších Sicilských vykopávek. Ve městě se nachází mnoho staveb v barokním stylu.

Město Messina je velmi moderním městem, neboť vše, co se zde nacházelo z dávných dob, zničilo zemětřesení a přílivová vlna na počátku 20. století. Přesto je Messina velmi zajímavým městem. Na své si přijdou zvláště milovníci umění.

Náhodné fotky z cest po Itálii

Koloseum_8
Itálie_48
Itálie_10
Itálie_47