Florencie

Italské město Florencie Jestliže chcete poznat hlavní město turisticky oblíbené italské oblasti Toskánsko, vydejte se do Florencie. Ta je v dnešní době nejen významným kulturním a turistickým střediskem, můžete zde ale obdivovat velké množství především renesančních památek, které zde vznikly v období středověku. Díky novému slohu renesance se dnes můžeme kochat památkami a stavbami jím inspirovanými, díky nim se právě tomuto městu říká Athény středověku. Renesanční stavby zde vznikaly především díky rodu Medici. Tato rodina podporovala umění ve Florencii a měla tak zásluhu na vzniku některých mistrovských kousků. Za uměním a kvůli historickému centru sem každým rokem přijede několik milionů turistů z celého světa.

Galerie a muzea

Jestliže jste milovníci architektury a výtvarného umění, Florencie je místo přesně pro vás. Můžete zde totiž nahlédnout do několika muzeí a galerií. Jedná se například o Galerii Uffizi, kde si můžete prohlédnout jednu z největších a nejstarších uměleckých sbírek na světě. Jestliže se rozhodnete sem vydat, najdete tuto galerii v paláci Palazzo degli Uffizi, který byl postaven v roce 1560. Jeho stavbu si objednal Francisco Medicejský od architekta Giorgia Vasariho. Původně tato budova sloužila jako soudní dvůr a státní archiv, rodina Medicejů začali její prostory zdobit obrazy. Ty si nechali vyrábět na zakázku od umělců, jako byl například Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Tizian či Filippo Lippi. Rodina Medicejů postupně budovu zaplnila uměleckými kousky, postupně tato stavba přestala sloužit úředníkům. Od 16. století jsou tyto sbírky přístupné. V dnešní době umělecké sbírky patří městu Florencie, protože poslední dědička rodu Medici – Anna Maria Luisa, je městu odkázala smlouvou Patto di famiglia. Veřejnost má ke sbírkám přístup od roku 1765. Tato galerie dodnes patří k nejstarším na světě. Právě tato galerie je největším důvodem, proč sem jezdí takové množství turistů, pokud se sem chcete vydat, je ale vhodné zakoupit vstupenky předem, protože sem míří opravdu hodně lidí a vyhnete se tak čekání v dlouhých frontách. Mnoho turistů míří také do Akademie výtvarných umění, protože právě tam je k vidění slavná socha Michelangelova Davida. Další galerií je Palatine, nacházející se v paláci Pitti Palace, tam se nachází více než 500 maleb pocházejících z období baroka a renesance.  Zajímavé je také muzeum Bargello, které se nachází v Palazzo del Popolo, zde si můžete prohlédnout sochy Donatella a také jeho slavného Davida.

Architektonické památky

Italské město Florencie a jeho památky Ve Florencii si můžete prohlédnout velké množství zajímavých staveb. Jedná se například o baziliku Santa Maria del Fiore, které se někdy říká Duomo. Právě tato stavba je nejznámější ve Florencii především díky své výrazné kopuli. Stavba začala v roce 1296 jako gotická, o 150 let později byla dokončena v renesančním stylu Fillipem Brunelleschim. Ve své době se jednalo o jednu z prvních staveb inspirovaných právě renesancí. Tato bazilika je dodnes největší cihlovou sakrální stavbou na světě. Nejvýraznějším prvkem stavby je kopule, která má na výšku 114 metrů. S nápadem postavit kopuli přišel Fillipo Brunelleschi, ale jejího dokončení se nedožil. Stavba této kopule byla dokončena až 15 let po jeho smrti v roce 1461. Bazilika sama o sobě je velmi impozantní stavbou, po vzoru gotiky uvnitř vcelku jednoduchá. Naproti tomu zde najdeme kopuli, která je naopak bohatě zdobená. Na její vnitřní stěně si můžeme všimnout nástěnných maleb Giorgia Vasariho. Můžete se také podívat do krypty, která se nachází pod bazilikou, a kde se nachází například hrob Brunelleschiho.

Giottova zvonice

Giottova zvonice se nachází nedaleko baziliky Santa Maria del Fiore. Tato stavba stojí samostatně, je postavena ve čtvercovém půdorysu, stěny jsou dlouhé 14,5 metru. Zvonice je vysoká přibližně 87 metrů. Návrh této stavby vytvořil architekt Giotto di Bondone, po kterém byla také tato stavba pojmenována. Tento malíř je známý především svými pracemi inspirovanými gotikou, tuto zvonici začal budovat, až když mu bylo 67 let. Zemřel v roce 1337, tři roky po tom, co začala výstavby. Tato stavba byla později ozdobena obložením z červeného a zeleného mramoru. Za života Giotta di Bondone ale bylo dokončené pouze první patro zvonice. Mramorové obložení bylo na svou dobu velmi bohatým zdobením, protože autor návrhu tvořil v gotickém období. Brzy po výstavbě této zvonice přišla do Itálie renesance. V práci Giotta di Bondone poté pokračoval další umělec, Andrea Pisano. Ten pokračoval v Giottových stopách a podle jeho návrhu dokončil další dvě patra stavby. Postupné dostavování zvonice bylo přerušeno až morovou epidemií, která se do Florencie dostala v roce 1348. Další dokončování pokračovalo po jejím odeznění. Stavební práce převzal umělec Francesco Talenti, který dokončil poslední tři patra zvonice ještě trochu podle návrhu Giotta di Bondone. Součástí jeho práce byla výstavba vysokých podlouhlých oken. V Giottově plánu ale provedl jisté změny, například budova měla být o něco vyšší, než je v dnešní době.

Turistické zajímavosti

Máte-li rádi historická místa, navštivte určitě také Baptisterium svatého Jana Křtitele. Jedná se o nejstarší budovu ve Florencii, která je postavena v románském slohu. Byla dokončena v roce 1128, do 19. století sloužila občanům Florencie jako křestní kaple. Zvenku můžete obdivovat krásné bílé mramorové obložení Baptisteria, zajímavé jsou rozhodně také vstupní dveře, které jsou ozdobeny uměleckými artefakty. Jejich autorem je například italský umělec Andreo Pisano, který zde pracoval po dobu 6 let. Tyto artefakty vypráví například příběh života svatého Jana Křtitele. Můžete zde obdivovat například Rajskou bránu, vstup do křtitelnice, který vytvořil umělec Lorenzo Ghiberti. Práce na bráně mu trvala asi 21 let, vytvořil zde velké množství výjevů ze života Ježíše Krista. V samotné křtitelnici můžete najít také množství uměleckých děl, dvě z nich jsou velmi známá. Jedná se o náhrobek antipapeže Jana XXIII, který navrhl sochař Donatello jako dílo rané renesance. Další zajímavostí je zdejší nádherný strop vytvořený z mozaiky. Začal se budovat v roce 1225, práce na něm však skončily až ve 14. století. Můžete si zde prohlédnout například výjevy posledního soudu a pekla, jako i obrazy ze života Panny Marie. Dále zde můžete najít motivy ze života Ježíše Krista a Jana Křtitele.

Náhodné fotky z cest po Itálii

Florencie_5
Itálie_51
Řím_12
Itálie_22