Benátky

Italské město BenátkyBenátky jsou ostrovní metropole nacházející se na severu Itálie. Jsou hlavním městem Benátska. Italsky se také nazývají Venezia. Toto město má bohatou historii a velký společenský, kulturní a administrativní význam. Benátky byly původně zbudovány na mělké laguně, kde se dodnes nachází jejich historické jádro. Novější části města jsou ale situoványna rozsáhlém okolním břehu.

Benátky byly už od středověku velkým přístavním městem. Díky tomu byly centrem obchodu. K tomu zde byl prosperující sklářský průmysl. Není divu, že už ve středověku byly hlavním městem Benátské republiky. V dnešní době jsou centrem oblasti Benátska a prosperují hlavně z turistického ruchu.

Dodnes je v Benátkách obrovský přístav a dokonce i letiště. Letiště je tu nezbytné, protože Benátky jsou jedna z nejnavštěvovanějších turistických destinací. Jejich historické centrum se stalo v roce 1987 památkou UNESCO, kterou každoročně navštíví asi 12 milionů turistů všech zemí světa.

Historie

Město na dřevěných pilotách zdobící dodnes sever Itálie bylo založeno údajně v roce 421. Tehdy také asi vzniklo jejich jméno – Venezia, které bylo odvozeno od kmene Venetů, kteří se zde usadili během stěhování národů. Ve svých počátcích byly Benátky jen osadou několika prostých chýší postavených nad vodou na bahnitých ostrůvcích Laguny. Tímto způsobem se zdejší obyvatelé chránili před útoky barbarů.

Italské město BenátkyV průběhu staletí se Benátky neustále rozvíjely a rozrůstaly. Ač město nemělo žádné územní ani surovinové zázemí, dokázalo obratně využít své zeměpisné polohy a začalo se orientovat na zámořský obchod, vývoz a dovoz surovin. Nejvíce obchodovali s Orientem. Z Benátek se stalo velké prosperující město s šikovnou diplomacií, mohutným válečným loďstvem a vlastní samosprávou. Benátky byly patricijskou republikou, v jejímž čele byl už od roku 679 dóže, a jejíž politické orgány si obyvatelé volili sami z vlastních řad. Město vyznávalo státní kult sv. Marka a mělo rozsáhlou moc nad východním Středomořím, která byla posílena řadou obchodních osad a vojenských základen.

Středověk byl pro Benátky zlatým obdobím, neboť se velmi výrazně angažovali ve Svatých válkách (tzv. Křížové výpravy). Město hodně profitovalo z dopravy vojáků a zásob do Svaté země a dovozu tamějších výrobků a surovin, s čím šel ruku v ruce i velice výhodný obchod. Benátky se staly metropolí a jedním z nebohatších měst, které se snadno ubránilo soupeřům, jakými jim byly Janov, Pisa či Osmané.

Na svém vrcholu byly Benátky koncem 15. a začátkem 16. století, v této době se také v tzv. republice sv. Marka, jak se také přezdívalo Benátkám, začalo dařit výtvarnému umění, díky bohatým kupcům, kteří byli hlavními objednavateli výtvarníků. Brzy se z Benátek stalo jedno z významných center umění v tehdejší Itálii. Nejlépe se tu dařilo malbě a pochází odtud i řada významných malířů, např. rodina Belliniů, V. Carpaccio, Tizian, Paolo Veronese, Tintoretto, Tiepolo a další. Malba tu byla v popředí až do 18. století. Stavěli tu své chrámy, městské paláce a knihovny významní architekti, jako byl V. Scamozzi, Jacopo Sansovino nebo A. Palladio. V neposlední řadě tu byla silná tradice divadla, např. se tu narodil slavný dramatik Carlo Goldoni. Z Benátek také pocházel Antonio Vivaldi.

Konec 16. Století byl pro Benátky nešťastným. Byly objeveny cesty po moři kolem Afriky na Dálný Východ, tudíž Benátky začali ztrácet svou moc a město pomalu upadalo. Navíc bylo velmi často vystavováno útokům Turků. Benátská republika skončila rokem 1797, kdy byla okupována Francouzi. V průběhu 19. století se Benátky střídavě stávali rakouskou a francouzskou državou, což vedlo k bouřím obyvatelstva a revolucím. Nakonec si Benátky roku 1866 téměř jednohlasně odhlasovali, že se stanou součástí, tehdy už sjednocené Itálie.

Zajímavosti o Benátkách

Každý druhý rok se v Benátkách odehrává Biennale di Venezia, což je prestižní přehlídka výtvarného umění. Dále tu každoročně probíhá "Mezinárodní filmový festival", který se tu pořádá už od roku 1932. Hlavní cenou je “Zlatý lev sv. Marka“, udělováni jsou však také “Stříbrní Lvi sv. Marka“. V Benátkách se mimo jiné nachází i sídlo benátského patriarchy.

V tomto městě můžete také vidět celé řady kulturních a uměleckých památek. Už od roku 1063 se tu buduje řada významných architektur. Mezi ně například patří: raně středověky kostel sv. Marka, středověký Dóžecí palác, renesanční knihovna Sansovino a kostel San Giorgio Maggiore, barokní kostel Santa Maria della Salute, či Piazza před kostelem sv. Marka. V Benátkách je i řada kostelů: Santi Apostoli, Santa Sofia, San Felice, Santa Fosca, Santa Maria Maddalena, San Marcuola, Santi Geremia e Lucia, Santa Maria di Nazareth nebo také kostel Scalzi, Santa Maria Assunta, Santa Caterina dei Sacchi, San Marziale, San Ludovico, Svatý Zachariáš.

Po celém městě lze spatřit mimo těchto architektonických skvostů i mnoho dalších uměleckých klenotů.

V Benátkách také můžete kromě uměleckých památek navštívit řadu galerií výtvarného umění, z nichž nejslavnější jsou Galleriadell' Accademia či galerie moderního umění Peggy Guggenheim.

Toto přímořské velkoměsto má dokonce i přírodní zvláštnost zvanou "aquaalta" neboli vysoká voda, kdy se mořská hladina zvedne až o 90cm. Tento úkaz je většinou jednodenní. Během roku je těchto dní kolem 54.

Charakteristický znak města Benátky

Celým městem vede hustá síť kanálů, které doplňují hlavní ulice a na kterých také tepe dopravní ruch. Díky tomu je také po celém městě kolem 400 kamenných mostů. Jsou tu také k vidění domy, které stojí na kůlech z dubového dřeva, které jsou zaraženy do moře. Těchto domů je po celých Benátkách asi přes 15 tisíc. Hlavním dopravním tahem tu je Canal Grande, prochází středem města, měří 4km a má šířku o 70 m.

Mezi nejznámějšími mosty v Benátkách je např. Ponte di Rialto – jedná se o 48 m dlouhý mramorový oblouk, který je doplněn dvěma řadami obchodů. Tento most je spojnicí obou částí města, které rozděluje kanál. Podobně je spojují ještě dva další mosty.

Nejběžnějším městským dopravním prostředkem jsou motorové lodě, ovšem pro turisty tu jsou vždy k dispozici klasické gondoly. Právě gondoly jsou charakteristickým prvkem Benátek už od 11. století. Mají štíhlý trup, ploché dno, mírné zahnutí doleva směrem k přídi, což z nich činilo nejlepší dopravní prostředek v úzkých a mělkých kanálech města. Od roku 1562 jsou všechny černé, aby nebylo vidět, jak je majitel bohatý či není. Pokud jsou ve městě slavnosti, zdobí je květiny. Jak už však bylo řečeno, v současnosti gondoly využívají už jen turisté, neboť plavba je velice drahá. Finančně výhodnější je cestovat přívozem, tzv. traghettem.

Náhodné fotky z cest po Itálii

Řím_3
Řím_4
Řím_2
Řím_1